Ny LED i all gatu- och vägbelysning

Artikeln publicerades 5 februari 2024

I februari 2021 påbörjade Arvika kommun ett projekt med att modernisera belysningen genom att byta ut all gatu- och vägbelysning till energieffektiva LED-armaturer. Initiativet är en del av kommunens sätt att arbeta med hållbar utveckling. Nu har projektet gått i mål.

Över 5 400 armaturer har bytts ut över hela kommunen, vilket markerar en betydande övergång till en mer hållbar, energisnål och kostnadseffektiv belysning. Den förväntade energibesparingen på 30 procent har redan visat sig vara mer än 40 procent. Denna energibesparing, i kombination med en förlängd livslängd på armaturerna från 5 år upp till 25 år, kommer inte bara att minska användandet av resurser utan också sänka driftskostnaden.

Hjälpte informationen på sidan dig?