Ny gång- och cykelväg planeras

Artikeln publicerades 4 april 2024

Ny gång- och cykelväg planeras för Kungsvägen och Moster Skuggas väg.

Inom kort påbörjas arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg vid anslutningen på Kungsvägen och Moster Skuggas väg. Detta projket är en del av detaljplanearbetet för Moster Skuggas väg, och har som huvudsyfte att främja säker och tillgänglig passage för gång- och cykeltrafikanter.

Projektet syftar till att främja hållbara transportalternativ genom att uppmuntra till gång- och cykeltrafik, öka säkerheten för fotgängare och cyklister samt förbättra tillgängligheten för områdets invånare att ta sig runt.

Byggstart för projektet är planerad att äga rum den 15 april 2024.

Hjälpte informationen på sidan dig?