Kommunen utreder långsiktig lösning för ridhuset

Artikeln publicerades 20 mars 2024

Kommunledningsutskottet har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa kortsiktiga lösningar för ridhuset och en alternativ långsiktig lösning. Den långsiktiga lösningen kommunen undersöker innebär ett nytt ridhus med en annan placering.

Den föreslagna platsen ligger på kommunens mark och finns inom fastigheten Arvika prästgård 3:43, direkt söder om väg 172 mot Jössefors. I uppdraget ingår också att uppskatta ekonomiska och andra konsekvenser.

Ridhuset stängdes till vidare i början av februari som en försiktighetsåtgärd. Grunden till det var att det hade framkommit att byggnaden var i behov av förstärkning.

Sedan dess för kommunen en kontinuerlig dialog med ridklubben om läget och hur det påverkar föreningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?