Kommunens deltagande i företagsklimatmätning

Artikeln publicerades 26 april 2024

Arvika kommun deltar i Insikt, en omfattande undersökning som syftar till att utvärdera hur väl kommunen möter företagens behov och förväntningar inom olika myndighetsområden. Genom att delta i mätningen ges kommunen möjlighet att aktivt följa upp och utvärdera sitt arbete för att förbättra företagsklimatet och den övergripande servicen gentemot näringslivet.

Rapport och ranking för 2023 är nu släppt och visar positiva siffror för Arvikas räkning. Arvikas upphandlingsarbete får ett NUI (Nöjd Upphandlings Index) på 76, vilket placerar dem på en sjätte plats i Sverige och bäst i Värmland.

- Detta är den första mätningen vi gör med hjälp av Insikt på några år och det är något vi kommer att fortsätta arbeta med som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete framöver. Genom att kontinuerligt följa nöjdheten hos dem som haft ärenden hos kommunen hoppas vi kunna följa vår verksamhet och sättet vi bedriver verksamhet på ännu bättre. Vi genomför just nu många förändringar av arbetssätt och intern samordning. Insiktsmätningarna är ytterligare ett verktyg för oss i utvecklingen av vår verksamhet, säger biträdande kommundirektör Marcus Wihk, Arvika kommun.

Hur mätningen går till

En enkät skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 2023. De nationella resultaten, tillsammans med ranking av kommunerna, redovisas i rapporten Öppen jämförelse Företagsklimat. De myndighetsområden som mäts i Arvika omfattar bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

- För kommunens del är återkopplingen från dem som varit i kontakt med oss ovärderlig. Det ger oss ett bättre underlag när vi följer upp vår verksamhet och bättre förutsättningar att också utveckla vår verksamhet. Det är inte självklart att ta sig tid att svara på enkäter men vi vill verkligen tacka dem som har gjort det. De bidrar till våra möjligheter att bli bättre – oavsett om de som svarat skattat sin kontakt med kommunen högt eller lågt, säger biträdande kommundirektör Marcus Wihk,, Arvika kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?