Kommunens årsredovisning 2023

Artikeln publicerades 8 april 2024

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för Arvika kommun 2023. Av årsredovisningen framgår att årets resultat för kommunen som helhet var positivt och uppgick till 84 miljoner kronor.

Det positiva resultatet beror främst på högre skatteintäkter och högre intäkter på placerade medel än budgeterat. Av årsredovisningen framgår också att kommunens verksamheter förbrukade mer pengar än budgeterat, cirka 25 miljoner kronor.

- Kommunens årsredovisning innehåller mycket information. Enkelt förklarat kan man säga att vi har en ekonomi i balans, vilket är viktigt, men kommunens verksamheter kostar mer än vi har budgeterat för. Det ser vi i årsredovisningen att de gjorde 2023 och det har förvaltningen nyligen berättat att de beräknas göra även 2024, säger Kommunstyrelsens ordförande Peter Söderström (S).

- Därför behövs fortfarande åtgärder för att undvika ett underskott 2024, trots att resultatet i årsredovisningen för 2023 är positivt, förklarar Birgitta Jansson, ekonomichef i Arvika kommun.

Positivt resultat

Årsredovisningen innehåller också ett balanskravsresultat. Det är ett resultat som är justerat med poster som verksamheterna inte kan påverka. För Arvika kommuns del innebär det oftast att resultatet justeras ned med vissa överskott från placerade medel. Under 2023 justerades resultatet med 65 miljoner kronor och balanskravsresultatet blev 18 miljoner kronor.

Kommunens dotterbolag hade också positiva resultat under 2023 vilket ledde till att kommunkoncernens resultat, det vill säga kommunen tillsammans med de kommunala bolagen, uppgick till 143,5 miljoner kronor.

Simhallen största investeringen

Under 2023 investerades cirka 90 miljoner kronor, och den största investeringen var renoveringen av simhallen.

Kommunens årsredovisning innehåller utöver de ekonomiska resultaten även en uppföljning av mål samt verksamhetsberättelser för samtliga bolag och verksamheter.

Förvaltningens förslag till årsredovisning för 2023 passerade Kommunledningsutskottet den 8 april. Nästa steg är Kommunstyrelsen den 16 april och därefter Kommunfullmäktige den 29 april. Därefter kommer den att finnas tillgänglig på kommunens webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?