Kommunen går vidare med förprojektering av nytt ridhus

Artikeln publicerades 7 maj 2024

Vid sitt senaste sammanträde fattade Kommunledningsutskottet ett inriktningsbeslut om fortsatt hantering av ridanläggningen på fastigheten Ryttaren 4. Beslutet grundar sig på utredning och förslag från förvaltningen och innebär att kommunen nu går vidare med fortsatt utredning och förprojektering av ett nytt ridhus med en annan placering.

Bakgrunden till beslutet är att anläggningen har behov av investering och identifierade brister som gör att man inte kan uppfylla lagstiftning inom brandskydd och djurhållning, vilket är begränsande för verksamhetens utveckling. Förvaltningen har därför föreslagit att det är strategiskt lämpligt att planera för en flytt av ridverksamheten till annan plats.

I kommunens översiktsplan är den norra delen av Arvika prästgård 3:43 utpekad som en möjlig plats för utveckling av verksamhetsmark. Med sin närhet till centrum, tillgång till gång- och cykelvägar samt närheten till både skog och hagar, skulle denna plats kunna vara ett strategiskt val av placering för ridhus, stallar och hagar.

Nästa steg är att ärendet tas upp i Kommunstyrelsen för ytterligare behandling och beslut.

Underhållsåtgärder vid det befintliga ridhuset

Samtidigt med dessa planer kommer en takomläggning på det befintliga ridhuset att påbörjas från vecka 26. Arbetet beräknas pågå i cirka tre veckor och är en åtgärd mot tidigare upptäckta läckage.

Hjälpte informationen på sidan dig?