Kommunen börjar skicka digital post

Artikeln publicerades 28 februari 2024

Från årsskiftet finns möjligheten för Arvika kommun att skicka post till din digitala brevlåda.

På regeringens uppdrag har Myndigheten för digitalisering (DIGG) skapat en tjänst som gör det möjligt för offentlig verksamhet att skicka dokument till invånare och andra aktörer digitalt. Arvika kommun är sen årsskiftet ansluten till tjänsten som heter ”Mina meddelanden”.

Om du har en digital brevlåda, som till exempel Kivra eller Min myndighetspost, kan du framöver få digital post från Arvika kommun denna väg, efter hand som olika kommunala verksamhetssystem kopplas på.

Genom att skicka post digitalt bidrar kommunen till en enklare, säkrare och mer hållbar hantering av den utgående posten för medborgaren, liksom att portokostnaderna minskar.

Mer information finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?