Kartläggning av ungas fritid i Arvika

Artikeln publicerades 14 december 2023

I arbetet kring unga i Arvika kommer nu en kartläggning att göras bland alla ungdomar i Arvika som är mellan 13-19 år.

De kommer att få svara på en enkät med frågor om vad det finns att göra på fritiden idag, vad man efterfrågar att det ska finnas och vilka behov man ser på fritidsaktiviteter.

Enkätundersökningen kommer att göras under december och sedan ska en analys av resultatet göras. Enkäten tillsammans med drogvaneundersökning och fördjupade samtal med vissa grupper av ungdomar ska sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet med unga i Arvika.

Syftet med att kartlägga ungdomars fritid och vad de tänker om den, är att det ska vara en hjälp i att fatta klokare beslut och att unga ska känna sig mer delaktiga i att påverka hur det ska vara för dem i samhället.

Hjälpte informationen på sidan dig?