Garantipengar till förstudie om trygghetsboende

Artikeln publicerades 7 maj 2024

Kommunledningsutskottet ställer sig bakom medel till förstudie för ett eventuellt trygghetsboende.

Den ideella föreningen Trygghetsboende i Arvika vill se ett trygghetsboende i Arvika och ska nu genomföra en förstudie inför en eventuell etablering. Förstudie och projektering beräknas kosta cirka 300 000 kronor.

Kommunen ser positivt på initiativet då ett trygghetsboende skapar trivsel och umgänge för äldre och effektiviserar för hemtjänsten, eftersom fler personer med sådana insatser då finns på samma adress. Målet är att det ska byggas ett trygghetsboende i Arvika, men utifall projektet inte fullföljs så har Kommunledningsutskottet ställt sig bakom att föreningen ersätts för kostnaderna för förstudien. Nästa steg är att ärendet tas upp i Kommunstyrelsen.

Föreningen Trygghetsboende i Arvika vill även att kommunen ska godkänna ett eventuellt kommande borgensåtagande, men den frågan kommer kommunen ta ställning till i ett senare skeda.

Hjälpte informationen på sidan dig?