Förskolan Sävsjögården stängs

Artikeln publicerades 8 februari 2024

Förskolan Sävsjögården kommer att stänga sin verksamhet sommaren 2024.

Anledningen är främst ett minskat barnantalet i vår kommun under kommande år, vilket bidrar till att vi behöver se över våra lokaler och anpassa organisationen efter barnantalet. Dessutom är lokalerna på Sävsjögården slitna och inte är ändamålsenliga för förskoleverksamhet.

De barn som går på förskolan idag kommer att få en ny placering på någon av de andra förskolorna i kommunen. Personalen kommer placeras på de förskolor där behov finns och som motsvarar deras önskemål. Det kommer också finnas möjlighet för personalen att följa en barngrupp till en ny förskola. Vårdnadshavare och personal är informerade om stängningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?