Bättre miljö med nya containrar för plaståtervinning

Artikeln publicerades 10 april 2024

Blå container med lila skylt, "Hårdplast"

Ny container för sortering av hårdplast på Mosseberg.

Nu har Teknik i Väst infört nya containrar för hård- och mjukplast på återvinningscentralen Mosseberg i Arvika. Nästa gång du kommer till oss kan du alltså sortera ut både hård- och mjukplast i separata containrar.

Tidigare har du kunnat slänga dina uttjänta plastmöbler, plastkrukor och badbollar i containern för energiåtervinning som sedan gått till förbränning. Då har vi tagit av jordens resurser för att tillsätta ny plast på marknaden. Nu tar vi nästa steg till att förbättra miljön genom att återvinna plasten.

  • Vad händer med plasten?

När du sorterar ut dina hård- och mjukplastmaterial så körs de vidare till en anläggning i Bredaryd där de olika plastsorterna sorteras isär och mals ner till olika plastfibrer som blir grunden till nya plastmaterial.

  • Blinkande leksaker är elavfall

Behöver du slänga leksaker som blinkar, lyser eller låter? De ska fortfarande läggas bland elektroniken. Men övriga plastleksaker lägger du alltså i den nya containern för plaståtervinning.

  • Plastförpackningar till återvinningsstationen

Plastförpackningar som smörpaket, plastpåsen till brödet eller korken från juicepaketet slänger du fortfarande vid någon av våra återvinningsstationer.

  • Ensilageplast till särskild sortering

Ensilageplast (balplast) ska även fortsättningsvis till Svepretur AB och deras uppsamlingsplatser. Denna plast ska alltså inte slängas tillsammans med hård- eller mjukplast då ensilageplast har en annan typ av sortering.

  • Verksamheter

Verksamheter som kommer med sitt plastavfall till våra återvinningscentraler väger in och betalar enligt ordinarie prislistan.

  • Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Magnus Tornestrand, utredare på Teknik i Väst eller personalen på Mosseberg.

Hjälpte informationen på sidan dig?