Arvika. Lite mindre. Mycket mer.

Artikeln publicerades 7 maj 2024

Logo för Arvikas platsvarumärke, ordet arvika mot lila bakgrund.

Nu är Arvikas nya platsvarumärke färdigt för beslut.

Vårens arbete med platsvarumärket har landat i slutsatsen att en av Arvikas unika egenskaper är platsens storlek i kombination med allt som finns här och alla fördelar det för med sig. Ett mindre samhälle kan ge en större och varmare gemenskap. Täta och nära kontaktvägar ger ett mer engagerat föreningsliv, aktivt kulturliv och framgångsrikt näringsliv. Småstadens levande stadskärna ger charmigare och mysigare upplevelser. De korta avstånden mellan vackra naturupplevelser, roliga friluftsaktiviteter och inspirerande kultur ger besökarna en rikare vistelse.

- Slutsatsen är att storheten ligger i det lilla. Vi ser att det som är lite mindre kan ge så mycket mer. Därför är huvudbudskapet i platsvarumärket ”Arvika. Lite mindre. Mycket mer.”, berättar kommunikationschef Erika Martinsson, Arvika kommun.

Kreativ, modern och historisk

Logotypen är en central del i den grafiska profilen. Den har en stark förankring i det kreativa och ska uppfattas som modern med historiska anor. Den står för ett berikande och genuint Arvika där alla får plats.

När den politiska beslutsprocessen är klar fortsätter varumärkesarbetet med en engelsk översättning, produktion av material och en enkel webbplats där materialet kommer finnas. Det färdiga platsvarumärket kan användas av alla aktörer i kommunen som vill stärka Arvikas varumärke och förknippas med det, till exempel i rekryteringssammanhang, inom besöksnäringen eller föreningslivet.

Ett gemensamt arbete

Arvikas platsvarumärke är framtaget för kommunikation, marknadsföring och profilering av Arvika som plats. Vi menar hela den geografiska ytan, alltså hela Arvika kommun som plats. Syftet är att göra Arvika mer attraktivt för fler.

- Arbetet har pågått sedan slutet av förra året. Under vintern och våren har näringslivet, arbetsgivare, föreningar, besöksnäringen, politiker och tjänstepersoner i kommunkoncernen bidragit i arbetet, berättar Erika Martinsson.

Varumärket grundar sig i ”Ett Arvika som glöder” och bygger på en rad underlag. Medborgardialoger från arbetet med den nya översiktsplanen, en medborgarundersökning, attitydundersökning, två workshops och en enkät ligger till grund för platsvarumärket.

- Platsvarumärkets kommunikation vänder sig till kommuninvånare, arbetskraft och besökare. Genom att utgå från ett brett underlag och involvera många människor har vi gemensamt bidragit till vad vi ska lyfta fram i kommunikationen och marknadsföringen, säger Erika Martinsson.

Kommunledningsutskottet ställde sig bakom varumärket på sitt senaste sammanträde och nästa steg är att det tas upp i Kommunstyrelsen och därefter antas av Kommunfullmäktige.

Bildtext: Logotypen med huvudbudskapet och ett av de grafiska elementen, i en av färgerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?