Ändrad bolagsorganisation

Artikeln publicerades 13 februari 2024

Från den 1 januari 2024 har det blivit en del förändringar i bolagsorganisationen i kommunkoncernen beroende på att elnätsverksamheter i EU nu måste drivas i egna bolag.

Arvika Teknik AB försvinner som bolag och blir Arvika Elnät AB, med samma organisationsnummer som tidigare. Arvika Fjärrvärme tar över VA och renhållning och byter namn till Arvika Energi och Miljö AB. Även fjärrvärmebolagets organisationsnummer kvarstår.

Hittills har Arvika Teknik ägt alla anläggningar. Arvika Elnät äger framöver elnätets anläggningar, medan Arvika Energi och Miljö äger övriga anläggningar; VA, renhållning o fjärrvärme.

Beslut om bolagsförändringarna togs i Arvikas fullmäktige den 11 december och klartecken från Bolagsverket har nu kommit.

Hjälpte informationen på sidan dig?