Korpralsvägen byggs om, start vecka 17

Artikeln publicerades 19 april 2024

karta

I samband med byggnation av en ny industrigata i Lycke så kommer Korpralsvägen att byggas om på en sträcka av 150 meter. Ombyggnationen innefattar även en ny gång- och cykelväg som startar i korsning mot Planerud fram till ny industrigata 150 meter österut.

Arbetet på Korpralsvägen startar vecka 17 och beräknas pågå under april och maj månad. Framkomligheten blir begränsad med sänkt hastighet.

Hjälpte informationen på sidan dig?