Uppvärmning

Du kan värma ditt hus på flera olika sätt. Det krävs en värmekälla och ett sätt att sprida värmen.

Spridningen av värme kan ske via ett vattenburet system, antingen en radiatorkrets (element) eller en golvvärmeslinga. Tappvattnet värms oftast i samma värmekälla. Annars kan värme spridas via luften och då måste du ha ett annat sätt att värma tappvarmvattnet, oftast en el-beredare.

Till ett vattenburet system kan olika värmekällor kopplas som värmepumpar, ved- och pelletspannor, solvärme och fjärrvärme. Mindre vanligt nuförtiden är oljepannor och elpannor, som ger både dyr och icke miljövänlig värme. Det finns också olika kaminer som är vattenmantlade och kan ge värme till både tappvatten och små radiatorkretsar.

Anmälan i vissa fall

Vissa installationer kräver anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) eller enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kontakta Bygglovavdelningen respektive Miljöstaben för information.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-04
Kontakta oss
 • 15. Miljöstaben
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Expedition
 • Tfn 0570-817 46

 • Lina Ojala Serrander
 • Miljöskyddsinspektör
 • Tfn 0570-817 55

 • 19. Bygglov
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5
 • Tfn 0570-820 12