Energideklaration

Alla småhus som säljs ska ha med en energideklaration.

Enligt lag ska alla småhus som säljs, och som ägs av brukaren, ha en energideklaration vid försäljningstidpunkten. Nya byggnader ska energideklareras senast inom två år efter att de togs i bruk, dock inte senare än två år efter slutbevis. Avsikten med lagen är bland annat att sänka energiförbrukningen i hus samt att minska utsläppen av växthusgaser.

En energideklaration är giltig i tio år. Det är du själv som husägare som ansvarar för att en energideklaration utförs och godkänns av en certifierad energiexpert. Om det inte finns någon energideklaration har köparen rätt att låta utföra en energideklaration på säljarens bekostnad. Boverket ansvarar för registret över inlämnade energideklarationer.

Energideklarationen visar hur mycket energi som går åt i huset och uppger ett referensvärde som gör det enklare att jämföra ett hus med ett annat. I deklarationen ingår även förslag på åtgärder som sänker energianvändningen utan att försämra inomhusmiljön och som samtidigt ska vara lönsamma för köparen.

Hjälpte informationen på sidan dig?