Uppvärmning

Brasa

Du kan värma ditt hus på flera olika sätt. Det krävs en värmekälla och ett sätt att sprida värmen.

Spridningen av värme kan ske via ett vattenburet system, antingen en radiatorkrets (element) eller en golvvärmeslinga. Tappvattnet värms oftast i samma värmekälla. Annars kan värme spridas via luften och då måste du ha ett annat sätt att värma tappvarmvattnet, oftast en el-beredare.

Till ett vattenburet system kan olika värmekällor kopplas som värmepumpar, ved- och pelletspannor, solvärme och fjärrvärme. Mindre vanligt nuförtiden är oljepannor och elpannor, som ger både dyr och icke miljövänlig värme. Det finns också olika kaminer som är vattenmantlade och kan ge värme till både tappvatten och små radiatorkretsar.

Anmälan i vissa fall

Vissa installationer kräver anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) eller enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (som värmepumpar). Kontakta Bygglovsavdelningen respektive Miljöstaben för information.

Hjälpte informationen på sidan dig?