Uthyrning och utlåning

Föreningen kan hyra Idrottsplatsen Skogen till en låg kostnad. Du använder formuläret på sidan för att boka.

Föreningar som är berättigade till kommunalt bidrag kan via Föreningsservice hyra material som ingår i Idrottsplatsen Skogen till en låg kostnad. Förening som hyr anläggningen svarar själva för de kostnader som uppkommer för markhyra, markskada, el-, vatten-, sophämtning samt annat förbrukningsmaterial som används.

Föreningar som hyr IP Skogen får bara disponera anläggningen två dagar utöver de dagar som själva arrangemanget pågår. De två extra dagarna är avsedda för transport av anläggningen mellan förråds- och tävlingsplatsen. Om två olika föreningar har arrangemang till exempel en lördag respektive en söndag bör det gå att komma överens om att flytta anläggningen kvällen mellan tävlingarna. Föreningen får själv transportera ut vagnarna till tävlingsplatsen.

IP Skogen är i första hand tänkt för de friluftsarrangemang som inte kan förläggas till en fast idrottsplats. Större tävlingar prioriteras före mindre. Till större räknas bland annat DM och andra tävlingar som inte bara är av lokal karaktär.

IP Skogen måste bokas säsongsvis

IP Skogen bokas säsongvis vid två olika tillfällen enligt följande:

 • ansök senast 1 mars för perioden 1 maj-30 oktober
 • ansök senast 1 september för perioden 1 november-30 april

Använd formuläret nedan (eller beställ/hämta blankett hos Föreningsservice). Föreningsservice samlar upp önskemålen och fördelar utrustningen enligt ovanstående prioritering.

Utöver ovanstående bokningstillfällen finns möjlighet för ”extra bokningar” under förutsättning att utrustningen är ledig. Du bokar då anläggningen hos Föreningsservice.

Regler

 • IP Skogen bokas via Föreningsservice.
 • Vagnarna hämtas vid idrottsplatsen Vik. Ring personalen, tfn 0570-818 98, och boka tid för att hämta och lämna tillbaka vagnarna. Övrig utrustning hämtas på Hamngatan 12, Ritz, enligt överenskommelse. Överenskomna tider måste hållas.
 • Den som hyr anläggningen svarar själv för transport av IP Skogens utrustning.
 • Ta alltid med det antal medhjälpare som behövs vid ut- och inlämning av bokad utrustning.
 • Ingen lös utrustning får finnas i vagnarna under transport.
 • Stolar och övriga inventarier som tillhör vagnarna ska ”surras fast” före transport.
 • Använd alltid vagnarnas stödben för uppstagning av vagnarna.
 • Håll vagnarna låsta när de inte används.
 • Var noga med städning av vagnarna och övrig utrustning. Inte minst gäller detta toalettvagnen.
 • Anmäl skador och förluster till Föreningsservice.

Extra kostnad debiteras:
- om vagnar eller övrig utrustning skadas.
- om vagnar inte städats ordentligt eller utrustningen i övrigt inte packats på rätt sätt och detta arbete i efterhand måste göras av förvaltningens personal.

IP-Skogen utrustning på Föreningsservice

1. Aktivitetsrundan

2. 2 st kabelvinda, 220 V, 25 meter.

3. Målklocka TE10000 - Regnly timings målklocka TE10000 passar de flesta idrottsarrangemang med tidtagning som t ex skidsport, friidrott och cykel. Väskan innehåller målklocka, stopp/synkknapp med sladd, laddare, skrivare, skrivarkabel, datakabel 10 m, datakabel 3 m.

4. Speakerklocka - Speakerklocka med inbyggt långtidsbatteri.

5. Ljudmixer - Tillbehör till stor högtalare nr 16. och 17.

6. 2 st Startklocka Regnly - Startklocka med vanliga 1,5 volts batterier.

7. Följestrålkastare med stativ - Följestrålkastare avsedd för inomhusarrangemang.

9. Bärbar megafon - med sirén (vikt 1 kg). Fungerar upp till 300 meter i bebyggt område, cirka 900 meter utanför bebyggt område. 8 st 1,5 volts batterier, typ R6 (AA). Respektive förening svarar själv för batteribyte. En omgång varar 2 timmar med sirén inkopplad och 12 timmar med tal/megafon inkopplad.

11. Mindre högtalare (230 V) med högtalarstativ, mikrofon och mikrofonsladd. Lämplig för 20-100 personer.

12. Diaprojektor - Diaprojektor med rakt bildmagasin. Kinderman Autofocus LKM. Finns även ett utbytesobjektiv zoom 85-150 mm.

13. Startpistol, elektronisk.

14.

15. Enhet med 2 st Walkie-talkies + laddare.

16. Stor högtalare med inbyggd förstärkare, högtalarstativ, mikrofon med sladd 7,5 m, elsladd 10 m, vikt 27 kg. Lämplig för stora arrangemang, kräver anslutning till 230 V. Med hjälp av förlängningssladd nr 18 kan högtalare 16 och 17 sammankopplas vid riktigt stora arrangemang.

17. Stor högtalare med inbyggd förstärkare, högtalarstativ, mikrofon med sladd 7,5 m, elsladd 10 m, vikt 27 kg. Lämplig för stora arrangemang, kräver anslutning till 230 V. Med hjälp av förlängningssladd nr 18 kan högtalare 16 och 17 sammankopplas vid riktigt stora arrangemang.

18. Förlängningssladd 20 m, möjliggör förlängning av mikrofonsladd till högtalare nr 16 och nr 17, kan också vid riktigt stora arrangemang användas för att sammankoppla högtalarna.

19. Mikrofonstativ lämpligt för mikrofonerna till högtalare nr 11, 16 och 17.

20. Projektor för anslutning till dator.

21. Start- respektive målskynke, 75 x 300 cm.

22. Filmduk - Filmduk på stativ, bredd 140 x höjd 160.

23. Avspärrningsband i plast - Säljes till självkostnadspris. 500 m/rulle à 200 kr, inkl moms.

24-25. 2 st Avgränsningslinor 6 x 23 m - Plastöverdragen avgränsningslina med röd/gula plastflikar. 6 x 23 meter upprullade på en slangvinda. Karbinhake i varje ände.

26. 38 Stolpar för avgränsning - Plast med stålrörsspets, vita, höjd 150 cm.

27. 6 st Tidtagarur - Tidtagarur med display.

28. Utställningsskärmar - 4 st dubbelsidiga utställningsskärmar med aluminiumram. Skärmskiva av 15 mm hårdskumplatta klädd med grå kardborrtextil, 1200x1500 mm. Benprofiler med snäpplås som gör att skärmen kan ställas in i tre olika höjder.

29.

30. Blädderblocksställ med blädderblock - Kan även användas som whiteboard- och magnettavla. Utdragbara ben för höjdjustering med stabil låsning. Doldupphängningsanordning som klarar alla blockstorlekar.

31.

32. Trådlöst headset - Tillbehör till Stor högtalare nr 16 och 17.

33. Väska med 2 st walkie-talkies + laddare.

34. Stor högtalare, elanslutning 230 V + högtalarstativ, låda med mikrofon och 9 m sladd samt elsladd.

35. Liten högtalare, elanslutning 230 V, vikt 14 kg, låda med mikrofon och 10 meter sladd samt elsladd 5 meter.

36. Liten högtalare, elanslutning 230 V, vikt 14 kg, låda med mikrofon och 10 meter sladd samt elsladd 5 meter.

IP-Skogen utrustning på Vik

1. Sekretariatsvagn A - invändigt mått 428 x 235, totalvikt 1 600 kg. Ställbart armédrag med kulkoppling 50 mm. Transporteras efter personbil. Vagnen är avsedd för transport i 30 km/t. Elvärme och ljus ansluts med 380v/16A.

2. Sekretariatsvagn B - invändigt mått 428 x 235, totalvikt 1 600 kg. Ställbart armédrag med kulkoppling 50 mm. Transporteras efter personbil. Vagnen är avsedd för transport i 30 km/t. Elvärme och ljus ansluts med 380v/16A.

3. Toalettvagn - elvärme och belysning, 3-poligt intag för anslutning till 1-fas 240 V/16A eluttag/europakontakt. Arrangören håller själv med anslutningskabel. Vagnen har fyra toalettrum anslutna till gemensam latrintank. Tanken tömmes med slamsug, vilket ombesörjes av personalen på Vik efter återlämnandet. Vid behov av tömning under pågående arrangemang ombesörjer och bekostar arrangören tömningen.


Utrustning
Utrustning
De personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med din beställning sparas bara så länge som krävs för bokningsadministrationen. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?