Bilda en förening

Kanske tycker du att det saknas någon förening i kommunen? Det är inte svårt att bilda en ny förening.

Kalla till möte

Börja med att samla intresserade till ett första möte. Du kan till exempel annonsera på gratis anslagstavlor i affärer, bensinstationer och liknande eller via vinjetten "Idrottssekretariatet" i Arvika Nyheter (det kostar ingenting). Sammanträdesrum kan du boka genom någon av handläggarna på Föreningsservice.

Bilda styrelse

På mötet, som kallas konstituerande möte, bildas en tillfällig styrelse (interimsstyrelse) bestående av:

  • Ordförande, som är ansvarig för mötet och för den nybildade styrelsens arbete.
  • Sekreterare, som för protokoll över mötet där bland annat en speciell paragraf ska ta upp vem som tecknar föreningens konto. Det är vanligen ordföranden och kassören var för sig.
  • Kassör, som ska ta hand om föreningens ekonomi och som ska se till att föreningen så snabbt som möjligt får ett plus- eller bankgirokonto.
  • Dessutom ska ytterligare ett antal styrelsemedlemmar utses med olika valfria funktioner; till exempel vice ordförande, materialförvaltare eller enbart övrig medlem i styrelsen. Styrelsen bör bestå av ett udda antal medlemmar, till exempel 5, 7 eller 9 stycken.
  • Slutligen ska en eller två revisorer utses med uppgift att granska föreningens ekonomi.

Bestäm stadgar

På mötet ska också beslutas om vilka stadgar som föreningen ska anta. Vanligen räcker det med att anta motsvarande riksförbunds stadgar.

Bestäm riksförbund

Mötet ska besluta om vilket riksförbund man ska ansluta sig till - om det finns något. Sekreteraren skickar en ansökan om medlemskap till det riksförbund man vill tillhöra.

Ansök om plus- eller bankgiro

Sekreteraren gör ett utdrag ur paragrafen som handlar om vem som får teckna föreningens ekonomi. Kassören går till posten eller banken med pappret och ansöker om plus- eller bankgiro för föreningen. (Om föreningen vill ha ett plusgiro måste man ha ett organisationnummer först - kontakta skattemyndigheten).

Anmäl till föreningsregister

Att anmäla föreningen till kommunens föreningsregister är ett bra sätt att göra sig tillgänglig för nya medlemmar, liksom för att på ett enkelt sätt ge de nuvarande medlemmarna tillgång till kontaktuppgifter, hemsidesadress och annat. En anmälan är också en förutsättning för att kunna söka vissa kommunala bidrag. (Ibland måste även andra villkor uppfyllas.) Kom ihåg att uppdatera uppgifterna, så snart det sker förändringar!

Blankett för nyanmälan till/uppdatering av föreningsregistret finns i kommunens e-tjänstportal.

Hjälpte informationen på sidan dig?