Lotteritillstånd

Föreningar behöver registrera sig för att få sälja lotter och ska också redovisa försäljningen.

Föreningar i Arvika kommun som vill sälja lotter, måste först registrera sig på Föreningsservice för lotteritillstånd. Att bli registrerad innebär att föreningen under tre år har lov att sälja lotter för ett totalt insatsbelopp av max 20 basbelopp. Avgiften är 300 kronor.

Enligt spellagen kan endast svensk juridisk person som är ideell förening få tillstånd att sälja lotter. Skolklasser, ekonomiska föreningar, företag och liknande kan med andra ord inte få något lotteritillstånd.

Lotterier kan även utan tillstånd och registrering säljas i samband med tillställning eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i (§ 19 lotterilagen). Dessa lotterier ska inte redovisas till Föreningsservice och ingen avgift tas ut.

Ansökan om lotteritillstånd

Använd blanketten "Registrering för lotteri" som du hittar i vår e-tjänstportal. Blanketten lämnas till Föreningsservice.

Förening som ansöker för första gången eller i övrigt inte varit i kontakt med Föreningsservice, ska till ansökan bifoga gällande stadgar och senaste verksamhetsberättelse. Föreningen ska kunna visa upp en varaktig verksamhet för att få lotteritillstånd.

Den kontrollant som föreningen föreslår får inte vara medlem i föreningen eller på något sätt vara släkt med styrelsemedlemmarna.

Lotteriföreståndaren är ansvarig för föreningens lotteriverksamhet och han eller hon ska senast två månader efter sista försäljningsdag ge en redovisning över genomfört lotteri till föreningens kontrollant. Snarast därefter ska motsvarande redovisning överlämnas till Föreningsservice. Du använder blanketten "Lotteriredovisning" som finns i e-tjänstportalen.

Hjälpte informationen på sidan dig?