Tillgänglighet - Samlingslokaler

I tillgänglighetsguiden finns uppgifter om tillgängligheten i en del större byggnader med samlingslokaler.

Arvika Näringslivscentrum

Strandvägen 2
Arvika

Bred dörr, dörren har en fri öppning på minst 80 cm.
Dörr med tryckautomatik.
Hiss.
HP, parkeringsplats markerad att gälla för "handikappfordon".
Hörslinga i hörsalen och Krukmakaren.
RWC, toalett med bred dörr och med mått som passar för rullstolsburen.

Folkets Park Parkhallen

Fritidsgatan 2
Arvika

HP, parkeringsplats markerad att gälla för "handikappfordon".
Lättillgängligt, inga trappsteg/nivåhinder till lokalerna, breda dörrar/ytor som medger god rörlighet med rullstol.
RWC, toalett med bred dörr och med mått som passar för rullstolsburen.
Hörslinga i stora salen.

Ritz

Hamngatan 12
Arvika

HP, parkeringsplats markerad att gälla för "handikappfordon".
Bred dörr, dörren har en fri öppning på minst 80 cm.
Hiss. (Hiss även för loger vid scen.)
Lättillgängligt.
RWC, toalett med bred dörr och med mått som passar för rullstolsburen.
Ramp till stora entrén. Flyttbar ramp till kök, Ritz Club med mera.
Hörslinga finns i alla samlingslokaler.

IOGT-NTO

Magasinsgatan 17
Arvika

Bred dörr, dörren har en fri öppning på minst 80 cm i markplan vid sidoentré.
Ramp vid huvudentré.
RWC, toalett med bred dörr och med mått som passar för rullstolsburen.
Hörslinga.

Hjälpte informationen på sidan dig?