Tillgänglighet - Polismyndighet

I tillgänglighetsguiden finns uppgifter om tillgängligheten i polismyndighetens lokaler.

Polismyndighet

Polisstation
Styckåsgatan 10-12
Arvika

Hiss.
HP, parkeringsplats markerad att gälla för "handikappfordon" på polishusets gård.
Lättillgängligt, inga trappsteg/nivåhinder till lokalerna, breda dörrar/ytor som medger god rörlighet med rullstol.
RWC, toalett med bred dörr och med mått som passar för rullstolsburen.

Hjälpte informationen på sidan dig?