Lyssna på sidan Lyssna

E-postadresser

I e-postkatalogen kan du söka efter alla anställda och förtroendevalda inom kommunen och de kommunala bolagen som har en e-postadress inom domänerna arvika.se eller arvika.com.

 

 

  

På kommunens skolor har lärare och elever oftast ändelsen (domännamnet) @arvika.com i sin e-postadress, medan anställda inom administrationen har ändelsen @arvika.se. Huvudregeln är att e-postadressen byggs enligt principen förnamn.efternamn@arvika.se, inte innehåller några versaler eller bokstäver av typen é, å, ä, ö, ü. Bindestreck är tillåtet.

Om du vill skicka e-post till någon enskild kommunanställd och är osäker på stavning eller domännamn, kan du söka via kommunens e-postkatalog. (Tänk på att e-post, precis som vanlig post, i vissa fall diarieförs och blir offentlig, även när du skickar den till en enskild kommunanställd.)

En del officiella e-postadresser till nämnder och förvaltning hittar du nedan.  

Arvika kommuns e-postadress
Arvika kommun

Nämnder/politiker
Kommunfullmäktige
Kommunfullmaktiges ordförande
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande
Myndighetsnämnden
Patientnämnden
Revision

Kommunala enheter
Arvika Bibliotek
Arvika Turistbyrå
Föreningsservice
Ingestrands camping
Inköp
Kundtjänst
Kommunledningsstaben
Lärande och stöd
Miljö
Myndighetsstaben
Personalstab
Räddningstjänsten
Vård och omsorg

Bolag/stiftelser
Arvika Fastighets AB
Arvika Teknik AB
Arvika Kommunnät AB

Arvika Kraft AB
Stiftelsen Glaskogen

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-10-17