Tips för anbudslämnaren

Förutsättningar

Kommunens/kommunala bolagens upphandlingar regleras från den 1 januari 2017 av:

  • LOU (2016:1145) - lagen om offentlig upphandling
  • LUF (2016:1146) - lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
  • LUK (2016:1147) - lagen om upphandling av koncessioner

För att visa vilka upphandlingar vår kommun/kommunala bolagen har annonseras de på följande webbplatser:

  • Arvika kommuns webbplats, rubriken ”Upphandlingar”.
  • hos TendSign
  • i EU:s annonsorgan ”Offical journal/TED”, vid högre belopp (över tröskelvärdet, enligt LOU eller LUF).

En offentlig upphandling genomförs enligt nya LOU. Kommunen presenterar sina krav och önskemål i ett skriftligt alternativt ett elektroniskt upphandlingsdokument. Sedan kan du som leverantör lämna in ditt anbud.

Anbudsgivare ansöker om konto hos TendSign för att lämna ett elektroniskt anbud. Det finns konton för enstaka upphandlingar som är gratis. Ett elektroniskt anbud underlättar hanteringen och ger en effektivare och säkrare process.

Tips

Börja arbeta i god tid

Beställ upphandlingsdokumenten i god tid, det tar tid att gå igenom det. Läs upphandlingsdokumenten noggrant, markera ska-krav och vad som efterfrågas.

Begärd information

För att anbudet ska bli komplett vid inlämning krävs att samtliga handlingar är bifogade. Beställ därför eventuella intyg eller andra dokument som ska bifogas anbudet i god tid. Kontrollera att den information som begärts finns med i ditt anbudssvar.

Utformning av anbudet

Utforma anbudet enligt anvisning i upphandlingsdokumenten. Elektroniskt anbud via TendSign gör det säkrare att inget missas i ditt anbud.

Frågor

Alla frågor ska ställas via vårt upphandlingsprogram TendSign och alla svar publiceras samtidigt till alla anbudsgivare via TendSign. Tänk på att fråga i god tid. I upphandlingsdokumenten finns ett sista datum för att ställa frågor.

Krav och villkor

Tänk igenom så att ni verkligen kan leva upp till  alla angivna "ska-krav" och att ni accepterar de angivna avtalsvillkoren.

Sista datum för anbudssvar

Lämna alltid in anbuden i god tid! Du som anbudsgivare är ansvarig för att anbudet kommer fram senast sista anbudsdag. Vi kan aldrig hantera ett för sent inkommet anbud, utan måste förkasta anbudet.

Du kan jobba med anbudet i TendSign fram till kl 23.59 sista anbudsdag. Du kan också lämna in anbud och ångra dig hur många gånger som helst framtill kl 23.59, men tänk på att supporten stänger kl 17.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-23
Kontakta oss