Konkurrensutsatt verksamhet

Kommunens uppgifter kan utföras antingen av kommunen själv eller av en entreprenör efter konkurrensutsättning.

Kommunens uppgifter kan utföras antingen av kommunen själv (egen regi) eller av en entreprenör efter konkurrensutsättning (entreprenad). Kommunens ambition är att uppgifter ska utföras där de görs bäst och billigast.

Om kommunen beslutar om konkurrensutsättning av en verksamhet följs detta av en upphandling. Om en kommunal enhet lämnar eget internt anbud i upphandlingen behandlas detta anbud på samma sätt som anbud från en entreprenör.

Utmaningsrätt är inte införd i kommunen. Utmaningsrätt innebär att den som vill kan utmana en kommun genom att lämna in en begäran om att få överta driften av en kommunal verksamhet. Det primära syftet med utmaningsrätten är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt.

Hjälpte informationen på sidan dig?