Utförare av serviceinsatser

Företag kan ansöka om att bli utförare av serviceinsatser inom hemtjänsten i Arvika kommun.

Små och stora företag kan ansöka om att bli utförare av serviceinsatser inom hemtjänsten i Arvika kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Upphandlingen om att bli utförare av servicetjänster i Arvika kommun pågår tills vidare utan slutdatum, vilket innebär att ansökningar om att bli utförare kan lämnas in löpande under året.

För att bli utförare lämnar du in en ansökan enligt förfrågningsunderlaget. Tillsammans med övriga krav och riktlinjer beskriver underlaget allt det som utföraren ska uppfylla för att kvalificera sig och bli godkänd som utförare av serviceinsatser. Du hittar allt underlag i kommunens upphandlingsverktyg TendSign.

Vad innebär det att utföra serviceinsatser inom hemtjänsten?

Serviceinsatserna innehåller städ, tvätt och varuhemhandling. Serviceinsatserna ges utifrån den utredning av behov av stöd som kommunens biståndshandläggare gör och antalet timmar kan variera från brukare till brukare.

Det står dig fritt att erbjuda tilläggstjänster, det vill säga tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Beställning och betalning av tilläggstjänster sker direkt efter överenskommelse mellan kund och utförare utan kommunens inblandning.

Hur väljer brukaren vilken utförare den vill ha?

Kommunens biståndshandläggare är skyldig att ge neutral och saklig information om alla godkända utförare av serviceinsatser inom Arvika kommun. Samma information kommer att lämnas om alla godkända utförare av service i Arvika kommun i samband med att beslut om biståndsinsatser tas.

Efter att du kvalificerat dig som utförare kommer du att få fylla i den presentationsmall som Arvika kommun har tagit fram. I presentationen ska ditt företag presenteras på ett enkelt och tydligt sätt och eventuella tilläggstjänster kort beskrivas. I övrigt är det upp till respektive utförare att marknadsföra sig på egen hand i enlighet med de villkor för marknadsföring som ställs i förfrågningsunderlaget.

För de brukare som inte gör ett aktivt val utförs de beviljade insatserna i ett rullande schema mellan godkända utförare enligt fastställd rutin. Brukaren kan, om och när den vill, byta utförare.

Hjälpte informationen på sidan dig?