Avslutade upphandlingar

Här finns information om avslutade upphandlingar.

Via webbplatsen kan du få snabb information från kommunens verktyg TendSign om avslutade upphandlingar.

Hjälpte informationen på sidan dig?