Landsbygdsstöd

Samverkan mellan olika parter och aktörer på landsbygden är viktiga ingredienser för landsbygdens utveckling. En positiv utveckling för företagen på landsbygden stärker förutsättningarna för att våra bygder ska ha livskraft och försörjningsförmåga.


Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet erbjuder rådgivning, utbildning och utveckling till företag, organisationer och enskilda inom följande verksamhetsområden: lantbruk, skogsbruk, landsbygdsutveckling, kansliservice, mat & kost samt trädgård.

Utvecklingsgrupper

I Arvika kommun finns cirka 40 aktiva utvecklingsgrupper. Grupperna kan vara hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar, byalag eller andra föreningar som arbetar för en utveckling av sin bygd.

Stödformer

För dig som vill utveckla en idé i ditt företag eller i en förening finns olika möjligheter till stöd. Från Landsbygdsprogrammet finns möjlighet att söka medel för idéer och projekt som verkar för en utveckling av landsbygden.

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet ska främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Detta innebär till exempel att öka förutsättningarna för en hållbar produktion av livsmedel, öka sysselsättningen på landsbygden, ta hänsyn till regionala förutsättningar och främja en hållbar tillväxt. Det innebär även att värna landskapets natur- och kulturvärden och att minska den negativa miljöpåverkan från jord- och skogsbruket. Företagsstödet och projektstödet ingår i landsbygdsprogrammet.
Landsbygdsprogrammet

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utveckling av landsbygden

Företag kan söka stöd hos länsstyrelsen för olika typer av investeringar som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb på landsbygden.
Länsstyrelsen i Värmlands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-05