Rådgivning och stöd

närbild på händer och sammanträdesbord med en bärbar dator

Vill du starta eget företag eller behöver du stöttning i hur du kan utveckla ditt befintliga företag? Arvika kommun samarbetar med andra kommuner och organisationer för att kunna erbjuda bästa servicen för dig som vill förverkliga din dröm eller utveckla din verksamhet.

Vägledning inom kommunen

Näringslivslotsen

Arvika kommuns Näringslivslots arbetar för att skapa goda förutsättningar för Arvikas näringsliv. Du som är eller vill bli företagare kan ha behov av att komma i kontakt med olika verksamheter inom kommunen.

Lotsen hjälper dig att hitta rätt bland kommunens olika förvaltningar och kontaktpersoner. Det kan exempelvis vara att träffa bygglov, miljö och hälsa, brandlov, alkoholinspektör eller mark och exploatering. Detta för att du som företagare ska kunna få effektiv återkoppling om fortsättningen och vad som är nästa steg med ärendet. Vi skapar möten anpassade utifrån dina behov och finns till för dig som bollplank.

Kontaktuppgifter Näringslivslotsen

Marcus Wihk
Bitr kommundirektör
Tfn 0570-814 90
E-post marcus.wihk@arvika.se
Besöksadress: Östra Esplanaden 5, Arvika

Jonas Andersson
Näringslivsutvecklare
Arbetar med rådgivning och etableringar.
Tfn 0570-819 28
E-post jonas.andersson@arvika.se
Besöksadress: Östra Esplanaden 5, Arvika

Anders Anstrin
Näringslivsutvecklare
Skapar mötesplatser och events, aktiviteter och rådgivning inom kompetensförsörjning. Kommunikation och platsvarumärket.
Tfn 0570-819 27
E-post anders.anstrin@arvika.se
Besöksadress: Östra Esplanaden 5, Arvika

Maria Karlsson
Utredningssekreterare
Kommersiell service, landsbygdsutveckling.
Tfn 0570-816 97
E-post maria.karlsson@arvika.se
Besöksadress: Östra Esplanaden 5, Arvika

Jenny Fändriks
Kulturutvecklare
Rådgivning till aktörer inom kulturområdet.
Tfn 0570-816 08
E-post jenny.fandriks@arvika.se
Besöksadress: Hamngatan 12, Arvika

Vivi Appelqvist
Turistchef
Rådgivning till företag inom besöksnäringen, mässor och marknadsföring.
Tfn 070-247 55 14
E-post vivi.appelqvist@arvika.se
Besöksadress: Ingestrands Camping, Arvika

Jennie Ingemarsson
Centrumutvecklare
Tfn 070-286 04 15
E-post aktiva.arvika@arvika.com
Besöksadress: Hamngatan 12 A, Arvika

Annan rådgivning och stöd

Kommunens näringslivsutvecklare kan ge råd och stöd i frågor om vägledning internt inom kommunen, samt ge vägledning i kontakter till andra myndigheter. Har du behov eller frågor kring kompetensförsörjning, ägarskifte, finansiering, lokaler eller annat kan du alltid höra av dig till oss. Vi lyssnar in och gör vårt bästa för att landa din fråga hos en samtals- eller samarbetspartner som besvarar ditt behov.

Det finns också många organisationer och myndigheter som erbjuder företagsrådgivning och ibland även finansiering.

Ekonomiskt stöd

Som företagare i Arvika kommun har du möjlighet att söka olika typer av stöd. Stödgraden varierar i vissa fall med var i kommunen du har din verksamhet.

Arvika har en konkurrensfördel gentemot många andra platser, eftersom vi enligt EU:s förordning betraktas som glesbygd och ingår i stödområde B. Det innebär att företag som vill växa eller etablera sig i vår kommun ofta kan söka stöd hos Region Värmland för olika typer av investeringar som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb.

Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken stödform som kan komma i fråga för ditt företag eller hur du ska gå tillväga, kontakta kommunens näringslivsutvecklare. Du kan också kontakta ansvariga för de olika stödformerna direkt.

Lokala stöd

Medel för landsbygdsutveckling, Arvika kommun

Arvika kommun avsätter årligen medel för att främja näringslivsåtgärder och platsutveckling på landsbygd. Föreningar och utvecklingsgrupper kan söka medel, till exempel för:

  • Att förstärka besöksmål som drivs av ideella parter
  • Att tillsammans med befintligt näringsliv främja näringslivsåtgärder
    och entreprenörskap
  • Att försköna utemiljöer samt skapa mötesplatser
  • Förstudier inom ramen för punkterna ovan

Tänk på att myndighetsbeslut som till exempel bygglov kan behövas.

Medlen för landsbygdsutveckling ska inte användas för fastighetsunderhåll.

Kommunen finansierar som mest upp till 70 procent och resterande procent ska finansieras av den sökande via eget arbete, samverkan med företag eller annan sponsring.

Maxgränsen per projekt är 70 000 kronor i kontanta medel. För att få maxbeloppet 70 000 kronor krävs ansökan om minst 100 000 kronor. Eget arbete värderas som 220 kronor/timme.

Medlen avser arbete och inköp under innevarande år. Underlag för utbetalning av medel ska vara oss tillhanda senast den 30 november för att utbetalning ska kunna göras.

Medel för landsbygdsutveckling är ett komplement till kommunens regler för föreningsbidrag och om reglerna för föreningsbidrag går att tillämpa, så hänvisas istället till dessa.

Det är Kommunledningsutskottet som beslutar om medel för landsbygdsutveckling. Medlen uppgår till totalt 1 miljon kronor 2024. Ansökan med budget ska vara inlämnad senast den 31 mars 2024 via vår e-tjänst.

Om du har frågor om medlen för landsbygdsutveckling, mejla till landsbygdsutveckling@arvika.se. Du kan också kontakta utredningssekreterare Maria Karlsson, tfn 0570-816 97 eller näringslivsutvecklare.

Regionala stöd

Kommersiell service

Dagligvarubutiker på gles- och landsbygden kan söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Det är för att dagligvaror och drivmedel ska finnas tillgängliga i hela landet. De stöd som kan sökas är investeringsbidrag, servicebidrag och hemsändningsbidrag.

Medel för regional projektverksamhet

Medel för regional projektverksamhet kan användas till projekt som ökar näringslivets konkurrenskraft och främjar den ekonomiska tillväxten i länet i linje med det regionala tillväxtprogrammet.

Stöd till företag

Företag i Arvika kan söka stöd hos Region Värmland för olika typer av investeringar som främjar utveckling av verksamheter, växt och konkurrenskraft. Det finns många olika typer av stöd, vissa kan gälla fysiska investeringar medan andra handla om att köpa in tjänster och hjälp med att förbättra vissa delar av verksamheten. Områden där det finns stöd att söka är framförallt satsningar inom kompetensutveckling, digitalisering, grön omställning eller internationalisering.

Varningslistan

Se upp för oseriösa företag! Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös. Var alltid vaksam! Varningslistan presenteras av Bisnis Analys. Bolagen i listan är framtagna av Svensk Handel utifrån olika kriterier.

Hjälpte informationen på sidan dig?