Nätverk och samarbeten

två som skakar hand, EU-flagga i bakgrunden

Här hittar du olika typer av nätverk och organisationer för dig som företagare.

Lokala nätverk

Föreningen Aktiva Arvika

En ideell förening där butiker, fastighetsägare och Arvika kommun samverkar. Föreningens mål är att värna om Arvika centrums utveckling och framtid, stimulera handeln, höja attraktiviteten, öka trivseln, förbättra miljön, renhållningen och säkerheten.

Företagarkvinnor i Arvika – FIA

FIA är ett nätverk av kvinnor som är företagare i Arvika kommun, med ett spektrum av medlemmar i alla åldrar och i olika yrkeskategorier med skiftande bakgrund. Föreningen syftar bland annat till att uppmuntra till kvinnors företagande och stärka nätverk. Regelbundna träffar hålls med olika tema.

Edane Företagarförening

En förening i vilken företagarna i Edane samverkar för att bevara och utveckla bygden. Ett 40-tal företag är medlemmar. Föreningen arbetar utifrån visionen att all service som skola, affär, bank, bensinstation, matställe, vård och omsorg med mera ska finnas kvar i bygden och utvecklas.

Nyföretagarcentrum Arvika

Om du är i startfasen och behöver någon som ger dig råd om din affärsidé kontaktar du Nyföretagarcentrum Arvika som erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning för att komma igång med ditt företagande. Rådgivare och verksamhetsledare är Stefan Skoglund. Stefan är en erfaren entreprenör med ett stort kontaktnät både inom och utanför Arvika. Rådgivning finns att boka i första hand via webb, men e-post eller telefon går också bra.

Facebook: Nyföretagarcentrum Arvika

Näringslivsorganisationer

Företagarna

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med cirka 80 000 medlemmar. I Arvika finns en lokalförening med cirka 170 medlemmar. Ordförande är Bengt Persson, tfn 070‑346 47 70.

Handelskammaren Värmland

Handelskammaren Värmland är en av elva regionala handelskamrar i Sverige med cirka 1 200 medlemsföretag i Värmland. I Arvika finns en aktiv lokalavdelning med cirka 130 medlemmar. Kontaktperson Eva Johansson, tfn mobil 070‑574 56 04.

Svensk Handel

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Det är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. Regionkontor i Karlstad.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder 54 000 små, medelstora och stora företag. På deras webbplats finner du aktuella artiklar, undersökningar, bland annat om företagsklimatet i olika kommuner i Sverige. Regionkontor i Karlstad.

Övriga

ALMI företagspartner

ALMI vill främst skapa tillväxt i näringslivet, det gör de genom att erbjuda tjänster i form av lån, riskkapital och affärsutveckling

Arbetsförmedlingen

Du som är, eller riskerar att bli arbetslös, kan få hjälp av arbetsförmedlingen när du funderar på att starta eget. Arbetsförmedlingen erbjuder även företagare kostnadsfri annonsering i platsjournalen samt i platsbanken som är Sveriges största och mest besökta jobbsajt.

Business Sweden - Swedish Trade and Invest Council

Småföretagare med liten eller ingen exporterfarenhet kan få personlig exportrådgivning av en regional exportrådgivare genom Business Sweden. Tillsammans analyserar ni de viktigaste frågeställningarna inför ditt företags exportsatsningar. Personlig exportrådgivning är en satsning som riktar sig till företag med max 50 anställda och max 10 miljoner euro i årsomsättning. Exportrådgivare för Värmland är Peter Liljekvist, tfn 054‑14 93 71, mobil 0708‑24 05 33 eller e-post peter.liljekvist@swedishtrade.se

IUC Stål & Verkstad

IUC Stål & Verkstad är en sammanslagning av IUC Wermland AB och den ideella föreningen Stål & Verkstad. IUC W AB ägs av industrin och har ett 40-tal delägare och är ett av 16 regionala bolag i det svenska IUC-nätverket. Stål & Verkstad är en medlemsägd förening med ett 70-tal värmländska företag som ägare. Man arbetar huvudsakligen med företagsutveckling inom teknisk industriell sektor.

Internationella företagarföreningen i Sverige (IFS)

Internationella företagarföreningen i Sverige, IFS, ger rådgivning på många olika språk till dig med invandrarbakgrund som funderar på att starta företag eller som driver företag idag. IFS-rådgivaren för Värmland finns på plats i Almi Företagspartners lokaler i Karlstad.

Värmlandskooperativen

Värmlands läns kooperativa utvecklingscentrum har sitt kontor i Karlstad och erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälp för er som funderar på att starta eget tillsammans (minst tre personer). På webbplatsen finns också mycket information om hur man startar ett kooperativ.

Medlemsbevis i Handelskammaren för Arvika kommun.
Hjälpte informationen på sidan dig?