Rådgivning och stöd

Det finns många organisationer och myndigheter som erbjuder företagen rådgivning och ibland även finansiering.

Som företagare i Arvika kommun har du möjlighet att söka olika typer av stöd. Stödgraden varierar i vissa fall med var i kommunen du har din verksamhet.

På sidan "Ekonomiskt stöd" kan du också se vilka stöd och bidrag som finns att söka i vårt område. Det handlar om regionala stöd, EU-stöd och landsbygdsstöd.

Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken stödform som kan komma i fråga för ditt företag eller hur du ska gå tillväga, kontakta kommunens näringslivsutvecklare. Du kan också kontakta ansvariga för de olika stödformerna direkt.

Lokala nätverk

Föreningen Aktiva Arvika

En ideell förening där butiker, fastighetsägare och Arvika kommun samverkar. Föreningens mål är att värna om Arvika centrums utveckling och framtid, stimulera handeln, höja attraktiviteten, öka trivseln, förbättra miljön, renhållningen och säkerheten.
Aktiva Arvikas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Företagarkvinnor i Arvika - FIA

FIA är ett nätverk av kvinnor som är företagare i Arvika kommun, med ett spektrum av medlemmar i alla åldrar och i olika yrkeskategorier med skiftande bakgrund. Föreningen syftar bland annat till att uppmuntra till kvinnors företagande och stärka nätverk. Regelbundna träffar hålls med olika tema.
FIA:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Edane Företagarförening

En förening i vilken företagarna i Edane samverkar för att bevara och utveckla bygden. Ett 40-tal företag är medlemmar. Föreningen arbetar utifrån visionen att all service som skola, affär, bank, bensinstation, matställe, vård och omsorg med mera ska finnas kvar i bygden och utvecklas.
Företagarföreningens webbplats

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyföretagarcentrum Arvika

Om du är i startfasen och behöver någon som ger dig råd om din affärsidé kontaktar du Nyföretagarcentrum Arvika som erbjuderkostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning för att komma igång med ditt företagande. Rådgivare och verksamhetsledare är Stefan Skoglund. Stefan är en erfaren entreprenör med ett stort kontaktnät både inom och utanför Arvika. Rådgivning finns att boka i första hand via webb, men även e-post eller telefon går också bra.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0570-74 94 09
E-post: arvika@nyforetagarcentrum.se
Webbplats: www.nyforetagarcentrum.se/arvika
Facebook: Nyföretagarcentrum Arvika

Näringslivsforum

Näringslivsforum är ett samverkansforum för att skapa ett bra samarbetsklimat mellan näringslivet, banker, lokala företagarföreningar och Arvika kommun. Syftet är att lyfta fram viktiga frågor för näringslivet och få en samsyn om hur vi löser eller jobbar vidare med dem. Ur kommunens perspektiv är det också viktigt att informera om pågående aktiviteter och satsningar för att skapa en förståelse och undvika missförstånd. Gruppen träffas fyra gånger per år. Deltagande parter är: Aktiva Arvika, Handelskammaren, Westra Wermlands Sparbank, Nordea, Handelsbanken, Edane företagarförening, Näringslivsrepresentant från Glava respektive Klässbol, Arvika kommun.

Privatinvesterare i Arvika - PIA

Ett Arvikabaserat nätverk som träffas regelbundet och investerar i tidigt skede i affärsidéer med potential till kraftig tillväxt. De lokala bankerna är med och stödjer samt olika regionalt engagerade verksamheter som exempelvis Inova och Almi bidrar med kunskap, kapital och idéer in i nätverket. Målsättningen är att bidra till fler växande företag med en lokal/regional anknytning.
För mer information, kontakta näringslivsutvecklare Jonas Andersson.

Västra Värmlands Uppfinnareförening (VVU)

Arbetar helt ideellt för att hjälpa dig som vill utveckla en idé eller uppfinning. Föreningen har cirka 100 medlemmar och ett stort nätverk som du kan ha nytta av för framgång med din idé eller uppfinning.
Kontaktinformation VVU

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringslivsorganisationer

Företagarna

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med cirka 80 000 medlemmar. I Arvika finns en lokalförening med cirka 170 medlemmar. Ordförande är Bengt Persson, tfn 070-346 47 70.
Företagarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Handelskammaren Värmland

Handelskammaren Värmland är en av 11 regionala handelskamrar i Sverige med cirka 1 200 medlemsföretag i Värmland. I Arvika finns en aktiv lokalavdelning med cirka 130 medlemmar. Kontaktperson Eva Johansson, tfn mobil 070-574 56 04.
Handelskammaren Värmlands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Svensk Handel

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Det är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. Regionkontor i Karlstad.
Svensk Handels webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder 54 000 små, medelstora och stora företag. På hemsidan finner du aktuella artiklar, undersökningar, bland annat om företagsklimatet i olika kommuner i Sverige. Regionkontor i Karlstad.
Svenskt Näringslivs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga

ALMI företagspartner

ALMI vill främst skapa tillväxt i näringslivet, det gör de genom att erbjuda tjänster i form av lån, riskkapital och affärsutveckling
ALMI Värmlands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Arbetsförmedlingen

Du som är, eller riskerar att bli arbetslös kan få hjälp av arbetsförmedlingen när du funderar på att starta eget. Arbetsförmedlingen erbjuder även företagare kostnadsfri annonsering i platsjournalen samt i platsbanken som är Sveriges största och mest besökta jobbsajt.
Arbetsförmedlingens webbplats

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Business Sweden - Swedish Trade and Invest Council

Småföretagare med liten eller ingen exporterfarenhet kan få personlig exportrådgivning av en regional exportrådgivare genom Business Sweden. Tillsammans analyserar ni de viktigaste frågeställningarna inför ditt företags exportsatsningar. Personlig exportrådgivning är en satsning som riktar sig till företag med max 50 anställda och max 10 miljoner euro i årsomsättning. Exportrådgivare för Värmland är Peter Liljekvist, tfn 054-14 93 71, mobil 0708-24 05 33 eller e-post peter.liljekvist@swedishtrade.se
Business Swedens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


IUC Stål & Verkstad

IUC Stål & Verkstad är en sammanslagning av IUC Wermland AB och den ideella föreningen Stål & Verkstad. IUC W AB ägs av industrin och har ett 40-tal delägare och är ett av 16 regionala bolag i det svenska IUC-nätverket. Stål & Verkstad är en medlemsägd förening med ett 70-tal värmländska företag som ägare. Man arbetar huvudsakligen med företagsutveckling inom teknisk industriell sektor.
IUC Stål & Verkstads webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Internationella företagarföreningen i Sverige (IFS)

Internationella företagarföreningen i Sverige, IFS, ger rådgivning på många olika språk till dig med invandrarbakgrund som funderar på att starta företag eller som driver företag idag. IFS-rådgivaren för Värmland finns på plats i Almis Företagspartners lokaler i Karlstad.
IFS webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Värmlands Kooperativen

Värmlands läns kooperativa utvecklingscentrum har sitt kontor i Karlstad och erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälp för er som funderar på att starta eget tillsammans (minst tre personer). På webbplatsen finns också mycket information om hur man startar ett kooperativ.
Värmlandskooperativens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-02
Kontakta oss