Kompostering

Det finns en del att tänka på om du bestämt dig för att kompostera.

Kompostering av hushållsavfall - anmälningsplikt

Den som komposterar annat avfall än trädgårdsavfall ska, enligt avfallsförordningen, anmäla detta till Miljöstaben. Blanketter finns i kommunens e-tjänstportal.

Det är inte särskilt svårt att kompostera, men det krävs lite grundkunskaper innan du sätter igång.

Kompostkrav

Kompostbehållaren ska vara säker mot skadedjur som möss och råttor. Det blir den om hålen i botten (som är till för att släppa in mask och släppa ut överflödigt vatten) är högst 5 mm i diameter. Komposten ska också vara försedd med lock. Om du ska kompostera matavfall behöver man en isolerad kompost så att processen inte avstannar på vintern.

Placering

Om komposteringen ska fungera i alla väder måste komposten vara lätt att nå. Placera den inte för nära dina grannar

Kompostmaterial

Man får inte lägga för ensidigt material i komposten, till exempel bara matrester eller bara gräsklipp. Balansen mellan kolrikt och kväverikt material måste vara den rätta. I grova drag kan man säga att det som är torrt och vedartat, som sågspån, flis av grenar och kvistar, bark, halm, papper och torra löv innehåller mycket kol, medan det som är fuktigt och färskt, som matrester, färskt gräsklipp, frukt och grönsaker, innehåller mycket kväve.

För att få den rätta blandningen då du komposterar hushållsavfall (som ju oftast är kväverikt) bör du tillsätta strö. Det är lämpligt att förvara strömaterial som till exempel torra löv eller spån i en regnskyddad behållare intill komposten. Lägg också gärna i använt hushållspapper och servetter. Det är bra att röra om för att få in luft. Luftens syre behövs för att få en bra nedbrytning. Speciella luftningsstavar finns att köpa.

Hjälpte informationen på sidan dig?