Kommunens register

Via undersidorna i menyn till vänster kan du bland annat läsa om vilka typer av personuppgifter vi har lagrade om dig, vilket ändamål vi har med behandlingen, vem vi fått informationer ifrån samt hur länge vi har den kvar. Registren är uppdelade på kommunens olika verksamhetsområden. Förteckningen uppdateras löpande.

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Blanketter finns att hämta på webbplatsen och du kan också hämta dem i stadshusets Kundtjänst.

Om du har allmänna frågor kring integritets- och dataskydd, kontakta kommunens samordnare för dataskydd eller dataskyddsombudet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-03