Träningsskola

Träningsskola är en inriktning av grundsärskola. Elever som går i träningsskola har funktionsnedsättningar som gör att de inte kan tillgodogöra sig undervisning i grundsärskolan. Kursplanen för träningsskolan innehåller istället fem undervisningsområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en helhetsutveckling. De fem områdena är kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning och estetisk verksamhet.

Elever i träningsskolan har också individuella studieplaner.

Träningsskola och en undervisningsgrupp för rörelsehindrade elever finns på Kyrkebyskolan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-01-07