Förmåner

Person åker skidor på sjö

Här får du veta mer om de förmåner som finns för den som är anställd i Arvika kommun.

Hälsa och arbetsmiljö

Vår ambition när det gäller personalvårdande aktiviteter är att de ska vända sig till och passa så många som möjligt. Syftet är att de ska bidra till en god arbetsmiljö och en god fritid som främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje.

Kommunen har ett friskvårdsbidrag på 1 000 kronor per anställd och år. Det ska underlätta för medarbetaren att delta i olika hälsofrämjande aktiviteter samt bidra till att förebygga och motverka att livsstilssjukdomar utvecklas. Dessutom ordnas steg/aktivitetstävling och startavgifter till en del motionslopp bekostas.

Kommunens egen idrotts- och motionsförening ASKIM erbjuder alla medarbetare ett brett motionsutbud. Föreningen ordnar också aktiviteter som botaniska vandringar, teaterresor, körsång, prova-på-aktiviteter och aktivitetsdagar. Dessutom finns ASKIM- stugan som alla anställda kan låna utan kostnad.

Vi har rökfri arbetstid i alla kommunens verksamheter och bolag. Rökfri arbetstid är en satsning för att förbättra hälsan och arbetsmiljön för kommunens medarbetare och för de medborgare vi kommer i kontakt med i vårt arbete.

Tillsammans med företagshälsovården arbetar vi för att skapa en arbetsmiljö som främjar hälsa och ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete.

Semester och flexibel arbetstid

Alla anställda inom kommunen har enligt lag rätt till 25 semesterdagar. Dessutom ger de kommunala avtalen rätt till 31 dagars semester vid fyllda 40 år och 32 dagars semester vid fyllda 50 år.

Många av våra verksamheter har flexibel arbetstid som kan underlätta för samspelet mellan arbete och fritid.

Vi har också en del avtal som ger rätt till arbetstidsförkortning.

Möjlighet till distansarbete

Den tekniska utvecklingen har möjliggjort en ökad flexibilitet vad gäller när, var och hur arbete kan utföras. Att arbeta på annan plats än huvudarbetsplatsen kan innebära fördelar såsom ökad flexibilitet och effektivitet, men det kan även innebära risker såsom att gränsen mellan arbete och fritid utmanas och att samarbeten påverkas.

I de fall det fungerar med dina arbetsuppgifter så kan chef bestämma att viss arbetstid kan förläggas på distans om det fungerar med verksamheten.

Nettolöneavdrag för årskort

Du som är anställd i Arvika kommun har möjlighet att genom arbetsgivaren köpa ett årskort för kollektivtrafik hos Värmlandstrafik och betala det med månadsvisa löneavdrag, en fördelaktig personalförmån. Genom att få fler medarbetare att åka kollektivt kan kommunen även vara med att bidra med en positiv miljöeffekt.

Föräldrapenningtillägg

I de kommunala avtalen finns föräldrapenningtillägg som är ett tillägg till föräldraförsäkringen och gäller dig som varit sammanhängande anställd under minst 180 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet. Du får då ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönen, under högst 180 kalenderdagar och längst tills barnet är 24 månader. Tillägget baseras på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Fritidsstudier

Du kan få ersättning för kostnader och ledighet kan ges om utbildningen ger ökade kunskaper inom ramen för nuvarande befattning eller är ett led i en utvecklingsplan (gäller endast för tillsvidareanställd personal).

Förmånscykel

Om du är tillsvidareanställd i kommunkoncernen har du möjlighet att beställa förmånscykel via bruttolöneavdrag med 20-50 % lägre kostnad jämfört med köp i butik. Under 36 månader hyr du en cykel till ett fast pris som dras genom bruttolöneavdrag på din lön och därefter har du möjlighet att köpa ut eller lämna tillbaka utan kostnad. Att cykla är nyttigt för både den personliga hälsan och för att minska luftföroreningar från transporter.

Minnesgåvor

Delas ut vid 25 års anställning och vid avgång med ålderspension om du arbetat minst elva år.

Hjälpte informationen på sidan dig?