Centrumutveckling

Arvika har en unik och sammanhållen stadskärna med torghandel och välmående handel. Arvika kommun arbetar med centrumutveckling bland annat genom samarbete och medfinansiering av centrumföreningen Aktiva Arvika.

Hjälpte informationen på sidan dig?