Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har behov av extra stöd vid inlärning. Du ska ha en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada för att ha rätt att läsa på Särskild utbildning för vuxna.

Skolformen finns på två nivåer:

  • Grundläggande nivå (även träningsskolenivå)
  • Gymnasial nivå

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar, den som fått minst utbildning ska prioriteras.

När du börjar hos oss får du träffa en studie- och yrkesvägledare och ni tittar tillsammans på dina kunskaper och erfarenheter från tidigare utbildning och sysselsättning. I din studieplan läser du de kurser du har behov av. Undervisningen sker i små grupper eller individuellt och kan förekomma i samarbete med andra skolor, exempelvis i Karlstad.

Efter varje avslutad kurs får du som läser på en nivå som motsvarar grund- eller gymnasiesärskolan betyg, du kan också få ett intyg om du vill. På träningsskolenivå får du ett intyg.

Heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng per vecka. Utbildningen kostar ingenting, studiestöd kan sökas via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Mer information får du av Vägledningscentrum på Arvika Näringslivscentrum (ANC), där kan du också får hjälp med att fylla i en intresseanmälan till utbildningen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-12-03