Om utbildning för vuxna i Arvika kommun

Det finns många möjligheter att studera som vuxen - oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda dig inför högre studier, påbörja en ny yrkesutbildning eller helt enkelt söka ny kunskap.

Inom kommunens gränser finns en stor variation av vuxenutbildningar liksom många olika utbildare.

Lärcentrum på Arvika Näringslivscentrum (ANC) är en resurs för kompetensutveckling i västra Värmland. Här genomförs bland annat uppdragsutbildning, yrkeshögskola, högskoleutbildning och distansutbildning. ANC genomför även den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna och SFI (svenska för invandrare) på uppdrag av Arvika kommun.

I Arvika finns också Ingesunds folkhögskola, Musikhögskolan Ingesund och ett antal studieförbund.

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är till för den som vill skaffa en svensk grundskoleutbildning eller komplettera sin utbildning motsvarande åk 7-9. Kurser och utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå är webbaserade. Därför är tillgång till dator, internet och grundläggande datorvana nödvändigt för att delta i kurserna.

Mer information finns på Arvika Näringslivscentrums webbplats.

Gymnasial vuxenutbildning

Arvika Näringslivscentrum ansvarar för gymnasial vuxenutbildning inom gymnasiegemensamma kurser, vård och omsorg och andra yrkesområden samt lärlingsutbildning för vuxna.

Kurser och utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå är webbaserade. Därför är tillgång till dator, internet och grundläggande datorvana nödvändigt för att delta i kurserna. Mer information finns på Arvika Näringslivscentrums webbplats.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är eftergymnasiala utbildningar som kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande och som genomförs i nära samarbete med näringslivet.

Arvika kommun är huvudman för två yrkeshögskoleutbildningar: Kyl- och värmepumpstekniker och Energitekniker - Byggnader. I samarbete med YRGO Göteborg och Kompetenscentrum i Köping har man också satellitutbildningarna Automationsingenjör – Mekatronik (YRGO) samt Produktionstekniker (Köping). Även utbildningen Instrumentingenjör ges i samarbete med YRGO.

Aktuella utbildningar ges i Arvika via Arvika Näringslivscentrum. Mer information om utbildningarna och om att studera vid yrkeshögskola finns på Arvika Näringslivscentrums webbplats.

Högskola

På Arvika Näringslivscentrums Lärcentrum kan du läsa högskole- och universitetsutbildningar på distans via internet och telebild. Alla från Arvika som studerar på högskola och universitet får använda Lärcentrum och tentera hos oss.

Mer information om aktuella utbildningar finns på Arvika Näringslivscentrums webbplats.

Ingesunds folkhögskola

Folkhögskola är en studieform för vuxna från 18 år, som kan ge behörighet för vidare studier på högskola/universitet. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Mer information om aktuellt kursutbud finns på folkhögskolans webbplats. Huvudman för Ingesunds folkhögskola är Region Värmland.

Musikhögskolan Ingesund

Musikhögskolan Ingesund utbildar musiklärare för såväl den obligatoriska skolan som för musik- och kulturskolan. Musikhögskolan är en filial till Karlstad universitet.

Studieförbund

Det finns många studieförbund i kommunen. Aktuella kontaktuppgifter hittar du i föreningsregistret.

Hjälpte informationen på sidan dig?