Gymnasiesärskola

Barn och ungdomar som inte kan gå i gymnasieskola därför att de har en funktionsnedsättning, går i gymnasiesärskolan. Även de som fått ett begåvningsmässigt funktionshinder på grund av förvärvad hjärnskada har rätt att gå i gymnasiesärskola.

Gymnasiesärskolan består av nationella program och de individuella programmen. De individuella programmen är anpassade till varje elevs förutsättningar. Varje elev har därför en individuell plan för sina studier.

Arvika kommun erbjuder gymnasiesärskola i samverkan med andra kommuner, främst Karlstad, som har ett stort utbud av nationella program.

De Individuella programmen finns i Karlstad, men också på andra orter i Värmland.

På flera orter finns ett särskilt boende som man bor på under sin skoltid.

Arvika kommun erbjuder dig som väljer att läsa i Karlstad möjligheten att ansöka om särskild skolskjuts för dagliga resor till och från skolan, om du inte väljer att bo på utbildningsorten eller vill åka tåg.

För information om var olika utbildningar finns i länet se, www.gyansokan.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen erbjuder också korttidstillsyn för skolungdom över 12 år som har behov av extra stöd enligt LSS (lagen om särskilt stöd).

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-07