Särskola

Hand håller i blyertspenna

Särskolan - grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola - finns till för de elever som inte klarar den vanliga skolan på grund av utvecklingsstörning eller som på grund av en förvärvad hjärnskada fått en betydande och bestående begåvningsnedsättning. Detta regleras i Skollagen.

Den nioåriga grundsärskolan är obligatorisk, medan alla som vill har rätt att gå i gymnasiesärskolan.

Kommunen erbjuder också korttidstillsyn för skolungdom över 12 år som har behov av extra stöd enligt LSS (lagen om särskilt stöd).

Den som är över 20 år och har behov av extra stöd vid inlärning kan söka till "Särskild utbildning för vuxna".

Grundsärskola

Eleverna undervisas i samma ämnen som grundskolans elever. Kursplaner styr verksamhetens innehåll, varje elev har en individuell plan för sina studier.

Grundsärskola finns på:
Kyrkebyskolan åk 1 t o m åk 6
Minnebergsskolan åk 7 t o m åk 9

Träningsskola

Träningsskola är en inriktning av grundsärskola. Elever som går i träningsskola har funktionsnedsättningar som gör att de inte kan tillgodogöra sig undervisning i grundsärskolan. Kursplanen för träningsskolan innehåller istället fem undervisningsområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en helhetsutveckling. De fem områdena är kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning och estetisk verksamhet.

Elever i träningsskolan har också individuella studieplaner.

Träningsskola och en undervisningsgrupp för rörelsehindrade elever finns på Kyrkebyskolan.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan består av nationella program och de individuella programmen. De individuella programmen är anpassade till varje elevs förutsättningar. Varje elev har därför en individuell plan för sina studier.

Arvika kommun erbjuder gymnasiesärskola i samverkan med andra kommuner, främst Karlstad, som har ett stort utbud av nationella program. De Individuella programmen finns i Karlstad, men också på andra orter i Värmland. På flera orter finns ett särskilt boende som man bor på under sin skoltid. Var olika utbildningar finns i länet hittar du på webbplatsen www.gyansokan.se.

Arvika kommun erbjuder dig som väljer att läsa i Karlstad möjligheten att ansöka om särskild skolskjuts för dagliga resor till och från skolan, om du inte väljer att bo på utbildningsorten eller vill åka tåg.

Hjälpte informationen på sidan dig?