Lyssna på sidan Lyssna

Skoldatatek

Datorn är ett bra verktyg för alla elever i skolan. För elever som behöver särskilt stöd är den extra värdefull, eftersom den kan hjälpa eleven att kringgå sina svårigheter, både som ett pedagogiskt och ett alternativt verktyg. Datorn höjer ofta motivationen och gör att skolarbetet känns mer lustbetonat. Dessutom ökar ofta elevernas koncentration och uthållighet.

Vad är ett Skoldatatek?

Skoldatateket är en specialpedagogisk IKT-inriktad verksamhet för elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi samt koncentrationssvårigheter. Skoldatateket provar ut och lånar ut alternativa digitala verktyg. Man arbetar också med fortbildning och ger stöd både till elever, pedagoger och föräldrar.

(Förkortningen IKT betyder en vidareutveckling av begreppet IT, där ”K” står för kommunikation.)

Sidansvarig:

Marika Olsson

Sidan uppdaterad: 2018-04-10
Kontakta oss
  • 113. Elevhälsa och förebyggarenhet
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Fabriksg 5

  • Hans Sundvall
  • IKT-pedagog
  • Tfn 070-191 27 92

  • Kajsa Fernström
  • Specialpedagog
  • Tfn 0570-817 79