Utflykter

I skolan ordnas ibland utflykter i samband med idrottsdagar, studiebesök, kulturbesök eller liknande. Utflykterna är en del av undervisningen. Skolan har i samband med utflykten ansvaret för barnen under hela aktiviteten. Utflykterna kan ibland vara förenade med en ringa kostnad. Avgifter för aktiviteter i skolan är reglerade i skollagen 10 kap. § 10 och 11.

Arvika kommuns riktlinjer för genomförande av studieresor och lägerskolor (Barn- och utbildningsnämndens protokoll §95/04) säger att studieresan ska genomföres på skoltid, den är en del av skolverksamheten och alla i gruppen/klassen deltar. Studieresan ska finansieras av skolan, läraren är ledare och deltar på sin arbetstid och skolan är ansvarig. Skolans olycksfallsförsäkring gäller. Det är naturligtvis absolut nolltolerans vad gäller alkohol och droger.

För lägerskola gäller samma regler, men den kan utsträckas till helg- eller lovdag.

Annan resa som genomförs på fritiden finansieras inte av skolan och om lärare deltar sker det på deras fritid. Ansvariga är föräldrar och/eller elever.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-28
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Carina Johannesson
  • Grundskolechef
  • Tfn 072-232 48 48