Lyssna på sidan Lyssna

Suzuki

Suzukiundervisning i ämnet fiol sker både enskilt och i grupp (2 gånger/vecka) och är baserad på  den japanske fiolprofessorn Shinichi Suzukis idéer om instrumentinlärning enligt modersmålsmetoden (lyssna – härma). Föräldramedverkan är en förutsättning.

Redan före skolstarten (från cirka 3 års ålder) kan man ansöka om plats. Intagningsåldern ligger i genomsnitt på cirka 4-5 år, men både äldre och yngre har förekommit. Suzuki är populärt i Arvika och det kan vara lång kötid.

Intagning sker efter bedömning av gruppsammansättning. Bland annat tas hänsyn till ålder och kön (vi försöker att se till att det finns fler av samma kön i gruppen). Om det finns fler som skulle passa i gruppen än vad läraren har plats för, får lotten avgöra vem som tas in. Viss syskonförtur ges.

Eleverna betalar gängse musikskoleavgift för instrumentalundervisning, allmän kurs, som idag är 690:-/termin. Eleverna har då också möjlighet att hyra instrument från musikskolan (1/4-fioler och uppåt) för 350:-/termin, de mindre storlekarna får de dock skaffa själva.

Eleverna har också tillgång till musikskolans orkestrar, utan extra kostnad.

Arvika Suzukiförening   

Medlemskap i Arvika Suzukiförening, Svenska Suzukiförbundet samt Riksförbundet Unga Musikanter är obligatoriskt (totalt 340:- för närvarande).

Arvika Suzukiförening bildades 1989 och består för närvarande (2013) av 24 familjer med 31 fiolspelande barn/ungdomar i föreningen. Föreningen i Arvika lägger stor vikt vid den sociala gemenskapen och anordnar gärna olika aktiviteter tillsammans. Det ger en mycket god stämning i gruppen, som i sin tur främjar musicerandet.

Ett upparbetat samarbete finns mellan Arvika Suzukiförening och Karlstads Suzukiförening. Två gånger om året brukar vi ha helgläger tillsammans, och eftersom båda föreningarna är medlemmar i RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) går det att göra till ett billigt pris för barnen.

Om du har frågor om Suzukiundervisningen i Arvika, kontakta läraren Annika Odhammer, annika.odhammer@arvika.com.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-01-28
Kontakta oss