Lättläst om modersmål

Många barn växer upp i familjer där man talar många språk. Modersmålsundervisningen är ett stöd för dessa barn och ungdomar.

En del barn talar ett annat språk än svenska hemma. Sådana barn kan få undervisning i sitt eget språk en timme i veckan. Det kallas för modersmålsundervisning.

Det är föräldrarna som ser till att barnet kommer till och från undervisningen.
Barn från olika skolor kommer till undervisningen.

I Arvika kommun kan elever just nu få undervisning i polska, tyska, albanska, arabiska, dari, tigrinja, thailändska och somaliska.

Vem kan få undervisning i sitt modersmål?

  • Om du går i grundskolan eller gymnasieskolan.
  • Om det finns en grupp med minst 5 elever från Arvikas skolor.
  • Om det finns lärare i språket.
  • Om barnet talar språket hemma varje dag med sin familj.
  • Om barnet kan sitt språk bra.

En del språk är nationella minoritetsspråk i Sverige. Det är romani chib, finska, samiska, jiddisch och meänkieli.

Det räcker att en elev som talar något av de språken söker. Eleven måste kunna sitt språk bra, men behöver inte tala språket hemma varje dag. Detta gäller även adoptivbarn.

Hur ansöker du?

Det finns en blankett att fylla i. Blanketten finns på alla skolor. Du kan också hämta den digitalt i e-tjänstportalen.

Du kan söka modersmålsundervisning i alla språk, även de som inte finns just nu. Kanske kan ditt barn få undervisning i språket senare.

Om modersmålsundervisning

Språken som finns i Sverige blir fler och fler. Många barn växer upp i familjer där man talar många språk. Modersmålsundervisningen är ett stöd för dessa barn och ungdomar.

  • Modersmålet är viktigt för att eleven ska må bra och känna sig trygg.
  • Ett bra modersmål gör det lättare att lära.
  • Ett bra modersmål gör det lättare att förstå i skolan.
  • Det är bra att kunna tala flera språk.
Hjälpte informationen på sidan dig?