Lyssna på sidan Lyssna

Lov, ledigheter

Drake

Läsårstider

För läsåret 2019-2020 gäller gemensamma läsårstider för alla elever i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Observera att läsårstiderna gäller lokalt för Arvika kommun. Har familjen skolbarn i annan kommun, kontakta skolkontoret där, för information om tider och lovdagar.

Läsåret 2019/2020

Gäller för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola i Arvika kommun.

Höstterminen

2019-08-21 (ons)--12-20 (fre)

Höstlov, vecka 44

2019-10-28--11-01 (mån-fre)Vårterminen

2020-01-09 (tors)--06-10 (ons)

Sportlov vecka 9

2020-02-24--02-28 (mån-fre)

Påsklov vecka 16

2020-04-14--04-17 (tis-fre)

Lovdag

2020-05-04 (mån)

Lovdag

2020-05-22 (fre)

"Röda dagar" (helgdagar) är skolfria dagar.

Student och skolavslutning 2020

Examensdagen den 9 juni: Avgångseleverna får för denna dag ett speciellt schema som distribueras ut till var och en.

Utspringet kommer i år att vara väldigt sparsmakat, endast två anhöriga per student som tar emot och endast en klass i taget som springer ut för att sedan lämna skolgården så snabbt det går.

På Solbergagymnasiet kommer skolgården att spärras av och ingen allmänhet tillåts vara på skolgården. Vi uppmanar alla att respektera detta.

På Taserudsgymnasiet kommer varje program att ha sitt utspring i egen port, dvs utspringet kommer att vara på åtta olika ställen på skolan. Samma här, endast två anhöriga per student tillåts ta emot. Även här tillåts ingen allmänhet att närvara i år.

Utspringet kommer att starta kl 14.00 på båda skolorna och ske i etapper, klassvis på Solbergagymnasiet och vid olika utgångar på Taserudsgymnasiet.

För att ändå så många som möjligt ska kunna ta del av utspringet kommer båda skolorna att livestreama utspringet ,så att man kan titta på det via sin dator, surfplatta eller telefon.

Kommunen avråder från studentbalerna med hänvisning till Folkhälsomyndighetens råd om större folksamlingar på 50 personer. Studentbalerna är ett arrangemang som hanteras av de respektive skolornas studentkommittéer.


Läsåret 2020/2021

Gäller för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola i Arvika kommun.

Höstterminen

2020-08-18 (ti)--12-18 (fr)

Höstlov, vecka 44

2020-10-26--10-30 (må-fr)Vårterminen

2021-01-11 (må)--06-09 (on)

Sportlov vecka 9

2021-03-01--03-05 (må-fr)

Påsklov vecka 14

2021-04-06--04-09 (ti-fr)

Lovdag

2021-05-03 (må)

Lovdag

2021-05-14 (fr)

Ledigheter

Behöver du vara ledig andra tider under läsåret måste du ansöka om detta till skolan.

Ledighet för elev i grundskola och särskola

Skolpliktig elev i grundskola/grundsärskola kan enligt nuvarande bestämmelser beviljas kortare ledighet. Beslut om ledighet fattas av rektor eller mentor på uppdrag av rektor beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ledigheten ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ingår frånvarons längd, elevens studiesituation samt möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen.

Vid ledighetsansökan ska orsaken till ledigheten ifyllas noggrant, liksom vårdnadshavarnas syn på hur hemmet tillsammans med skolan kan stödja eleven när det gäller att kompensera den förlorade undervisningen.

Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår.

Ledighetsansökan lämnas till elevens mentor/klassföreståndare senast tre veckor före önskad ledighet. Ansökan om ledighet ska göras på någon av blanketterna "Ansökan om ledighet för elev mer än 10 dagar" eller "Ansökan om ledighet för elev upp till 10 dagar".

Ledighet för elev i gymnasieskolan

Enligt gymnasieförordningen 20 § är det rektorn som får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Kortare ledigheter, max tre dagar per läsår, kan mentor bevilja. Ansökan om ledighet ska göras på blanketten "Ledighetsansökan skolelev gymnasieskolan".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-05-12
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • E-post
  • larande.stod@arvika.se

  • Expedition
  • Tfn 0570-818 59