Historian bakom högstadieskolan

Arbetet med att bygga en ny högstadieskola i Arvika startade sommaren 2019. Skolan, som fick namnet Minnebergsskolan, togs i bruk höstterminen 2021.

Ett beslut togs att bygga en ny högstadieskola i Arvika kommun i kvartert Hjorten-Smeden. En projektorganisation och en politisk styrgrupp tog fram ett förslag på den nya skolan. Projektplanen Pdf, 749 kB, öppnas i nytt fönster. finns att hämta på webbplatsen.

Under 2017-2018 pågick arbetet på många plan. Elevråden, ungdomsråd, lärare, elevhälsan och en arbetsgrupp för skolbibliotek är bara några av alla delaktiga som har arbetat med hur verksamheten på bästa sätt ska utformas i den nya skolan. Den pedagogiska verksamhetsidén Pdf, 502 kB, öppnas i nytt fönster. finns på webbplatsen.

En arkitektbyrå arbetade samtidigt med att beräkna volymer för skolan liksom att ta fram annat underlag inför utställningen av detaljplanen för kvarteret Hjorten-Smeden under våren 2018.

Detaljplanen som tillåter skolbyggnation i kvarteren Hjorten och Smeden antogs av Kommunfullmäktige den 24 september 2018.

Arvika Fastighets AB fick uppdraget att detaljplanera den nya skolan. Upphandlad byggentreprenör blev Serneke och detaljprojekteringen gjordes i dialog mellan Arvika Fastighet (beställare), verksamheten (skolan och användare) och byggherren (planerar och bygger skolan).

Beslut att bygga skolan togs i Kommunstyrelsen 13 juni 2019 samt i Kommunfullmäktige 24 juni 2019. Underlaget i ärendet Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. finns på webbplatsen, liksom presentationen Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. för Kommunstyrelsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-31
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Christian Persman
  • Kvalitetschef
  • Tfn 0570-828 27
Mer information