Skolkurator

Skolkuratorerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande från förskoleklass till gymnasiet. Målet är en skola där alla trivs och känner sig trygga. I en trygg miljö når eleverna lättare upp till utbildningens mål.

Skolkuratorn arbetar både med enskilda elever och familjer och med elev- och personalgrupper och kan ge råd och vägledning.

Du kan alltid kontakta en skolkurator för att fråga om råd. Vi bestämmer tillsammans hur kontakten ska se ut

I vissa situationer kan andras hjälp också behövas. Kurator vet vem som kan ge rätt hjälp och kan efter överenskommelse förmedla en kontakt

Skolkuratorer

Monica Andersson
(Edane skola, Glava skola, Solbergagymnasiet)
Tfn 0570-819 79, 076-110 76 39

Sofia Bäckgren
(Minnebergsskolan åk 7)
Tfn 0570-816 51, 070-218 15 85.

Evelina Furebo
(Styckåsskolan, Gateskolan)
Tfn 0570-819 19, 070-022 37 64

Jenny Gunnarsson
(Dotteviksskolan, Kyrkebyskolan)
Tfn 0570-814 34, 072-451 08 24

Lis Iverhagen
(Sulviks skola och Jössefors skola)
Tfn 0570-814 36, 070-085 64 17

Elin Larsson
(Järvenskolan, Minnebergsskolan åk 8, särskola/träningsskola)
Tfn 0570-816 52, 070-191 27 68

Moa Midböe 
(Minnebergsskolan åk 9, Klässbols skola)
Tfn 0570-818 64, 076-110 75 65

Ann-Cathrine Olsson
(Rinnens skola, Taserudsgymnasiet - introduktionsprogrammet, kommunala aktivitetsansvaret)         
Tfn 0570-826 37, 070-101 45 28

Patricia Söderberg
(Graningeskolan, Taserudsgymnasiet - nationella program)
Tfn 0570-826 48, 070-509 20 15

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-09