Skolråd

Skolrådets funktion vid Järvenskolan är att vara en mötesplats för representanter för föräldrar, personal och elever för att alla ska få ökad förståelse för varandras arbete. Det finns även möjlighet att ta upp alla sorters frågor rörande skolans arbete, förutom frågor rörande enskild personal, elev eller förälder.

Järvenskolans skolråd ska ha möte minst två gånger per termin.

Skolrådet ska bestå av en styrelse med ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. Skolrådet konstituerar sig och väljer vilka som ska ha dessa poster vid höstterminens första möte. Det är enbart föräldrar som kan inneha dessa poster eftersom föräldrarna ska vara drivande i skolrådet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-22
Kontakta oss
 • 62. Järvenskolan
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Skramlev 2, Gunnarskog
 • Tfn 0570-76 40 00

 • Rickard Eriksson
 • Rektor
 • Mobil 076-764 42 24

 • Lena Karlsson
 • Administratör
 • Tfn 0570-76 40 00

 • Sjukanmälan
 • Fritids, tfn 0570-76 40 04
 • Åk fkl-6, tfn 0570-76 40 00

 • Kontaktlista