Skolans mål

Vår skola styrs dels av de kommunala mål som verksamheten Lärande och stöd formulerat, dels av statliga mål i form av våra läroplaner.

Våra övergripande mål för området

Vi ska ha en skola/skolbarnsomsorg där...

 • alla trivs och känner trygghet
 • miljön och arbetsklimatet är positivt
 • alla känner att de kan påverka
 • alla känner arbetsglädje och utvecklingsmöjligheter
 • alla känner att de är sedda
 • alla får stimulans efter sin förutsättning

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-22
Kontakta oss
 • 62. Järvenskolan
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Skramlev 2, Gunnarskog
 • Tfn 0570-76 40 00

 • Rickard Eriksson
 • Rektor
 • Mobil 076-764 42 24

 • Lena Karlsson
 • Administratör
 • Tfn 0570-76 40 00

 • Sjukanmälan
 • Fritids, tfn 0570-76 40 04
 • Åk fkl-6, tfn 0570-76 40 00

 • Kontaktlista