Lov, ledigheter

Drake

Läsårstider

Gäller för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola i Arvika kommun. Observera att läsårstiderna gäller lokalt för Arvika kommun. Har familjen skolbarn i annan kommun, kontakta skolkontoret där, för information om tider och lovdagar.

Läsåret 2021/2022

Läsårstider 2021-2022

Höstterminen

2021-08-18 (on)--12-21 (ti)

Höstlov, vecka 44

2021-11-01--11-05 (må-fr)Vårterminen

2022-01-12 (on)--06-10 (fr)

Sportlov vecka 9

2022-02-28--03-04 (må-fr)

Påsklov vecka 16

2022-04-19--04-22 (ti-fr)

Lovdag

2022-05-09 (må)

Lovdag

2022-05-27 (fr)

"Röda dagar" (helgdagar) är skolfria dagar.

 

Ledigheter

Behöver du vara ledig andra tider under läsåret måste du ansöka om detta till skolan.

Ledighet för elev i grundskola och särskola

Skolpliktig elev i grundskola/grundsärskola kan enligt nuvarande bestämmelser beviljas kortare ledighet. Beslut om ledighet fattas av rektor eller mentor på uppdrag av rektor beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ledigheten ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ingår frånvarons längd, elevens studiesituation samt möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen.

Vid ledighetsansökan ska orsaken till ledigheten ifyllas noggrant, liksom vårdnadshavarnas syn på hur hemmet tillsammans med skolan kan stödja eleven när det gäller att kompensera den förlorade undervisningen.

Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår.

Ledighetsansökan lämnas till elevens mentor/klassföreståndare senast tre veckor före önskad ledighet. Ansökan om ledighet ska göras på någon av blanketterna "Ansökan om ledighet för elev mer än 10 dagar" eller "Ansökan om ledighet för elev upp till 10 dagar".

Ledighet för elev i gymnasieskolan

Enligt gymnasieförordningen 20 § är det rektorn som får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Kortare ledigheter, max tre dagar per läsår, kan mentor bevilja. Ansökan om ledighet ska göras på blanketten "Ledighetsansökan skolelev gymnasieskolan".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-14